SCALIBOR

Scalibor

Nejčastější dotazy

Vaše dotazy

Lze nasadit obojek na konci data exspirace?


Určitě ano. Datum exspirace označuje den, dokdy je možné obojek zakoupit a nasadit psovi. Jeho účinnost je zajištěna do doby exspirace + doba účinnosti proti parazitům. Například, když zakoupíte Scalibor s exspirací červen 2016, tak obojek bude fungovat až do prosince 2016, pokud jej nasadite v červnu.

Jak Scalibor® Protectorband funguje?


Účinná látka deltamethrin se rozšíří po celém těle psa prostřednictvím lipidové vrstvy (tuková vrstva) kůže. Na parazita působí mnoha způsoby:

  • repelentní účinek – odpuzuje parazity, kteří takto ošetřené místo opouštějí,
  • tzv. účinek “Anti-feeding” – nedochází k dalším vpichům,
  • tzv. účinek “Knock-down” – dochází k ochromení parazitů,
  • letální účinek – usmrcení parazitů.

Struktura kůže psa.

Co chápeme pod pojmem repelentní účinek?


Pojmem repelentní účinek označujeme působení účinné látky, které vede k odpuzování klíšťat a hmyzu. Scalibor® Protectorband obsahuje deltamethrin, který díky svému repelentnímu účinku zabraňuje náletu a bodnutí komárem nebo pakomárem. Účinná látka a její komplex se po nasazení obojku rovnoměrně rozšíří a dostane se díky své lipofilitě (rozpustnosti v tucích) bezprostředně a výhradně na psa. Paraziti vykazují i po krátkém kontaktu s účinnou látkou přecitlivělost v nervových zakončeních nohou, dochází k tzv. “efektu horkých nohou”. Ten vede k tomu, že psa urychleně opouštějí. Navíc u nich deltametrin způsobuje poruchy koordinace s následným ochrnutím a smrtí (tzv. Knock-Down efekt”).

Kdy je Scalibor® Protectorband plně účinný?


Scalibor® Protectorband by se měl nasadit minimálně 1 týden před očekávaným působením. Účinnost proti bodnutí pakomárem činí týden po nasazení obojku Scalibor® Protectorband celých 90 %. Dva týdny po nasazení je to téměř 100 %.

Jak dlouho Scalibor® Protectorband působí?

Scalibor® Protectorband působí proti komárům po dobu až šesti měsíců, proti klíšťatům a pakomárům je to pět až šest měsíců, tedy po celou dobu jejich výskytu v dané sezóně.

Je Scalibor® Protectorband cítit?

Obojky proti klíštatům často nepříjemně páchnou. Scalibor® je naproti tomu pachově neutrální. Deltamethrin je totiž v obojku vázán na trifenylfosfát. Tento patentovaný komplex je z obojku uvolňován postupně přímo na psa a ne do okolního prostředí.

Ovlivňuje účinnost obojku Scalibor® Protectorband vlhkost?

Ne, kontakt s vodou, například při procházce v dešti nebo při plavání, nemá na účinnost obojku Scalibor® Protectorband vliv. Deltamethrin je lipofilní (rozpustný v tuku) a díky tomu není téměř rozpustný ve vodě.

Psi se Scalibor® obojkem byli sprchováni každý týden po dobu 1 hodiny a nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v množství uvolňovaného deltametrinu mezi skupinou psů se suchými a sprchovanými obojky.

Od jakého věku psa se dá Scalibor® Protectorband použít?


Scalibor® Protectorband se dá díky své dobré snášenlivosti používat u štěňat již od stáří sedmi týdnů.

Mohu Scalibor® Protectorband nasadit i své březí nebo kojící feně?


Ano, Scalibor® Protectorband se dá používat i pro březí, kojící nebo chovné feny. Laboratorní pokusy neprokázaly žádné teratogenní, embryotoxické, mutagenní nebo negativní účinky na rozmnožovací schopnosti.

Je pro mého psa použití obojku Scalibor® Protectorband zátěží?


Ne, účinná látka se z obojku vylučuje každý den v malém množství přímo do lipidové vrstvy kůže psa. Od oblasti krku se dále rozšiřuje postupně po celém těle. To je velmi šetrná metoda, která ovšem také znamená, že se Scalibor® Protectorband musí nosit po celou dobu, což je podmínkou pro účinnou hladinu deltamethrinu na pokožce psa.

Vyšetření krve u psů s obojkem Scalibor® Protectorband prokázaly, že se deltamethrin prakticky nevstřebává přes kůži. Množství deltrametrhinu nebylo prokazatelné ani při využití citlivých metod pro limity < 5 ng/ml v krevní plazmě. Klinické změny jako je ztráta hmotnosti, změna při příjmu potravy nebo změněné biochemické a hematologické parametry nebyly prokázány ani při nošení čtyř obojků Scalibor® Protectorband najednou.

Nakolik je nošení obojku bezpečné pro mého psa?


Deltamethrin je pro hmyz průměrně 2.600 až 5.500krát jedovatější než pro savce, má široké terapeutické využití a vysoký faktor bezpečnosti pro psy. Pro psa není životu nebezpečná ani orální dávka ve výši 300 mg deltamethrinu/kg. Tato dávka odpovídá pozření obojku Scalibor® Protectorband o délce 48 cm psem vážícím 2,5kg. Náhodné pozření deltamethrinu obsaženého v obojku může vést k poruchám koordinace, slinění a třesu. Tyto symptomy by měly během 48 hodin vymizet, nicméně se doporučuje vyhledat veterinárního lékaře.

Nakolik je obojek Scalibor® Protectorband bezpečný pro děti?


Míru možné kontaminace rukou deltamethrinem jsme zkoumali na základě hlazení psa, který měl obojek Scalibor® Protectorband na sobě. Důkaz přítomnosti deltamethrinu byl prováděn za pomocí metody HPLC. Tato zkouška prokázala, že denní dávka deltamethrinu, která se dá orálně přijmout v důsledku hlazení psa a následného olizování rukou a prstů se nachází hluboko pod hodnotou ADI*, která činí 10 mg/kg živé váhy. Podle definice hodnot ADI* se tak nedá ani v případě denního maximálního orálně přijímaného množství počítat s žádným ohrožením dítěte a to ani v případě, že počítáme se základní hodnotou ADI* přijímanou denně po dobu celého života. Takto získané maximální přijímané množství deltamethrinu činí u dítěte s váhou 10 kg pouze 1/10 hodnoty ADI.

*ADI-hodnota (“acceptable daily intake” = denní akceptovatelné přijímané množství).

Množství, které spotřebitel může po celý život přijímat v potravinách bez toho, aby mu to způsobilo nějaké viditelné poškození zdraví.

Stanovuje expertní skupina Světové zdravotnické organizace WHO a FAO na základě toxikologických poznatků.

Deltamethrin se používá také k likvidaci ektoparazitů u zvířat, která slouží k získávání potravin (skot, ovce, ryby).

Na co je potřeba při nasazování obojku Scalibor® Protectorband dávat pozor?


Kontinuální a efektivní uvolňování účinné látky zajistí pouze správně upevněný obojek. Cílem je dosáhnout maximální možné kontaktní plochy mezi obojkem a povrchem krku psa a to po celou dobu nošení. Dosáhneme toho tím, že obojek upevníme tak, aby se mezi něj a krk zvířete vešly dva prsty. Přebytečnou část obojku odstřihněte asi 5 cm od spony. Díky tomu budete schopni velikost obojku bez problémů přizpůsobit i psům, kteří ještě rostou. Účinná látka se uvolňuje po malých dávkách na psa každý den. To je pro něj velmi šetrné, ale znamená to, že obojek vyžaduje určitý čas na to, aby byl plně účinný. Scalibor® Protectorband by se měl nasazovat včas, minimálně týden před možným napadením. Denní uvolňování zajistí účinnou hladinu deltamethrinu. Deltamethrin je lipofilní, během používání obojku Scalibor® Protectorband byste proto psa neměli koupat v šampónu, který odmaštuje.

Kontakt

Intervet s.r.o.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov
Tel: + 420 233 010 242
Fax: +420 233 010 209

Chcete-li nám zaslat zprávu týkající se nežádoucího účinku našeho přípravku nebo stížnost na jeho kvalitu, ihned nás prosím kontaktuje na cz_dpoc@merck.com