PARAZITÉ

Komáři

Komáři


Komáři

Na celém světě existuje více než 2.500 druhů komárů. V Evropě se vyskytuje asi 100 druhů a většina z nich i v oblasti Střední Evropy. Mnohé druhy komárů žijí v blízkosti vody (jezer, řek, potoků, mokřadů). Tam kladou svá vajíčka, ze kterých se vyvíjejí larvy a z nich po několika dnech nebo týdnech kukly a konečně dospělí jedinci. V našich zeměpisných šířkách mohou oplodněné samice některých druhů komárů přezimovat na chladných, vlhkých a chráněných místech, jako např. ve sklepech, jeskyních nebo stájích. Samečci naproti tomu na podzim umírají.

U mnoha druhů komárů není problémem pouze svědící bodnutí, které vzniká v důsledku sání krve, ale i různá onemocnění přenosná na zvíře a člověka.

Přenos onemocnění

Ne všechny druhy bodavých komárů mohou přenášet onemocnění. Týká se to jen infikovaných jedinců těch druhů, které jsou přenašeči daného onemocnění. K přenosu onemocnění dochází při sání krve, ke kterému jsou uzpůsobeny pouze samice. Ty potřebují krev, resp. bílkovinu v ní obsaženou pro produkci vajíček. Samečci se živí pouze nektarem a jinými sladkými rostlinnými šťávami.

Samice komára jsou lákány především vydechovaným oxidem uhličitým a tělesným pachem svého hostitele. Pachovou stopu svého hostitele sledují až ke zdroji. Při bližším zkoumání a hledání hostitele je pak dále důležitý vizuální podnět a tělesná teplota. Po nalezení hostitele samice využívají svůj bodavý sosák a sají krev.Uvnitř těla mají dva kanálky, jeden pro saní krve a druhý pro vstřikování slin, aby se krev během sání nesrážela. Slinami se během krátké doby přenáší viry, baktérie a jednobuněční nebo vícebuněční paraziti, které samice přijala během předchozího sání. Dobu mezi přijetím bacilonosiče a možností ho předat jinému hostiteli označujeme termínem “ inkubační doba”. Podle teplot v daném období trvá 10-14 dnů. Před jejím uplynutím není infekce ostatních hostitelů možná.

U psů jsou komáři významnými přenašeči leishmaniózy a dirofilariózy (srdeční červi).

Kontakt

Intervet s.r.o.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov
Tel: + 420 233 010 242
Fax: +420 233 010 209

Chcete-li nám zaslat zprávu týkající se nežádoucího účinku našeho přípravku nebo stížnost na jeho kvalitu, ihned nás prosím kontaktuje na cz_dpoc@merck.com