PARAZITÉ

Klíšťata

Klíšťata


Klíšťata

Klíšťata patří k roztočům a vyskytují se ve všech zemích světa. Známe asi 850 druhů. Žijí převážně v lesích, na loukách a v mokřadech a lužních lesích. Tam čekají na teplokrevné hostitele, kterým sají krev. Mohou při tom přenášet onemocnění nebezpečná pro zvířata i pro člověka. Výskyt typických “onemocnění způsobených klíšťaty” byl ještě před pár lety omezen na země v oblasti Středomoří. Vlivem globálního oteplování, cestování do zahraničí a zásahů do přírody se však tato významná onemocnění, která mohou pro člověka i zvířata končit smrtelně, vyskytují i u nás. Pro psa jsou klíšťata především přenašečem následujících onemocnění:

Vývojový cyklus

Klíště prochází před obdobím dospělosti čtyřmi vývojovými stádii: vajíčko, larva, nymfa, dospělý jedinec. Nymfy a dospělý jedinci mají 8 nohou, larvy mají jen 6 nohou.

Doba vývoje klíštěte od okamžiku nakladení vajíček až po vývoj dospělého jedince se liší v závislosti na jednotlivých druzích. Dále závisí také na povětrnostních podmínkách, okolní teplotě a vlhkosti vzduchu. Může trvat v rozmezí od několika měsíců až po několik let.

Parazit potřebuje pro svůj vývoj ze stádia larvy až po dospělého jedince krev, kterou získává od svých hostitelů, ke kterým patří i pes. Sáním krve může přenášet různá onemocnění. Proto je potřeba mu zabránit a psy chránit pomocí přípravků, které mají odpuzující (repelentní) účinky.

Doba výskytu klíštat

Klíšťata se v našich zeměpisných šířkách vyskytují ve větším množství v závislosti na počasí především v období března až června/července a potom v září a říjnu. Ale mohou se často objevit i zimních ročních obdobích. První klíšťata jsou aktivní již při cca 7 °C. V suchých letních měsících jejich aktivita klesá. Optimální životní podmínky pro rozvoj představují teploty od 17 do 20°C při vlhkosti vzduchu 80 až 95%.

V jihoevropských zemích se s klíšťaty musí počítat téměř po celý rok v období od ledna do listopadu. V severoevropských zemích se za období výskytu klíšťat považuje převážně červen až září.

Kontakt

Intervet s.r.o.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov
Tel: + 420 233 010 242
Fax: +420 233 010 209

Chcete-li nám zaslat zprávu týkající se nežádoucího účinku našeho přípravku nebo stížnost na jeho kvalitu, ihned nás prosím kontaktuje na cz_dpoc@merck.com